תחומי התמחות


 

צוואות וירושות

משרדינו מתמחה בעריכת צוואות ובירושוה, מתן צו תוקף לצוואה. רישום נכסים בטאבו או ברשות מקרקעי ישראל בהתאם לצו קיום הצוואה או צו הירושה. בנוסף, מרשדינו מתמחה בהתנגדויות ובבקשות לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שהתקבל.