נדלן, מכר או קניה דירה או נכס מסחרי, השכרה, רישום פרצלציות, בתים משותפים

משרדינו בעל ניסיון רב ומעניק שירותים משפטיים בנושאים הבאים: 

* רכישה ו/או מכירת נכסים שונים לרבות דירות, מגרשים, נכסים עסקיים  

* הסכמים מול קבלנים  

* רישום והעברת זכויות 

* ליקויי בניה 

* סכסוך בין דיירים בבית משותף 

* רישום ותיקון צו בית משותף  

* רישום פרצלציה, איחוד וחלוקה 

 * שכירות נכסים