מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר אסיף - בן אשר ארד ושות'

"אסיף - בן אשר ארד ושות'" מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ולכן תפרט להלן את מדיניות הפרטיות באתר.

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים בין השאר את האופן בו משתמשת "אסיף - בן אשר ארד ושות'" במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מטעמך למדיניות פרטיות זו (להלן :"מדיניות הפרטיות")

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת כמובן גם לנשים במידה שווה.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר:

בעת השימוש שלך באתר תאסוף "אסיף - בן אשר ארד ושות'" מידע על תהליך הגלישה שלך באתר לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

בנוסף "אסיף - בן אשר ארד ושות'" רשאית לאסוף ולהסתייע בשרותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר לקרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מסירת פרטים לאתר:

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר במדורים ובשירותים נוספים באתר (לדוגמא בדף "צור קשר" תתבקש למסור פרטים אישיים לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומידע בנוגע לנושא הפניה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים אולם פרטים שגויים או אי מסירת מלו הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשרותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פניתך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר.

חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת "אסיף - בן אשר ארד ושות'".

אתרים אלה משמשים לרכישת כרטיסים. שים לב כי "אסיף - בן אשר ארד ושות'" אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה, "אסיף - בן אשר ארד ושות'" אינה אחראית על השימוש שתעשה באתרים החיצוניים.

השימוש במידע:

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי תהליך הגלישה במהלך השימוש שלך באתר, ישמרו וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ו\או על פי הוראות כל דין – ולרבות למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "אסיף - בן אשר ארד ושות'" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
  • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שישמש את "אסיף - בן אשר ארד ושות'" לצורך כך לא יזהה אותך אישית.
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.


מסירת מידע לצד שלישי:

"אסיף - בן אשר ארד ושות'" לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
  • אם תפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות הנחזות מנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות אלה.
  • אם יתקבל בידי "אסיף - בן אשר ארד ושות'" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בינך לבין "אסיף - בן אשר ארד ושות'" שתחייב חשיפת פרטיך
  • "אסיף - בן אשר ארד ושות'" תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • "אסיף - בן אשר ארד ושות'" ראשית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ו\או פרטיך האישיים ללא כל הסכמתך.

יובהר כי "אסיף - בן אשר ארד ושות'" לא תעביר לאדם, גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ו\או על פי כל דין.

COOKIES

אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

"עוגיות" (COOKIES) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-COOKIES יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל COOKIES תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

זכור, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-COOKIES במחשבך בכל רגע.

הסרה או מחיקה של מידע אישי מרישומי האתר:

אם ברצונך למחוק מרישומי "אסיף - בן אשר ארד ושות'" מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות למפעילת האתר בכתובת:

"אסיף - בן אשר ארד ושות'" תודיע לך אם בקשתך אושרה, "אסיף - בן אשר ארד ושות'" רשאית לא לאשר את בקשתך למשל: אם היא סבורה כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר והשירותים הכלולים בו או לפגוע במשתמשים אחרים. בכל מקרה "אסיף - בן אשר ארד ושות'" תהה רשאית לשמור כל מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד'.

אבטחת מידע:

אין ביכולתה של "אסיף - בן אשר ארד ושות'" להתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גשה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות:

"אסיף - בן אשר ארד ושות'" ראשית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לרבות בהראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.