תביעות כספיות, הסכמים מסחריים

משרדינו מעניק ליווי וייעוץ משפטי בתחום האזרחי והמסחרי ,בנושאים הבאים: 

* הסכמים מסחריים מגוונים 

* לשון הרע 

* פגיעה בפרטיות 

* הגנת הצרכן 

* תביעות הצהרתיות ובקשות לסעדים זמניים 

* מטרד ליחיד 

* הקמת חברות/ שותפויות 

 *פירוק חברה/ שותפות 

* הקמה וסיוע לעמותות

* עתירות מנהלוית

*  הכנת הסכמי שותפות, הסכמי רכישה ומכירה, ספקים, משקיעים, הצעות מחיר מסודרות, הסכמי סודיות וכיוצ"ב

*  משרדינו מעניק ליווי וייעוץ שוטף בפעילות החברה ומשמש יו"ר ועדת ביקורת לעמותה חינוכית בדרום.