יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו הליך חדש, המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו הרכושיים או הרפואיים בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. 

האדם הממנה  בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, כתוצאה מתאונה, מחלות, מוגבלות נפשית או שכלית. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

משרדינו מוסמך לערוך את יפוי הכח ולהגישו עבור אותו ממנה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין.