עתירות מנהליות, רשויות מקומיות, תכנון ובניה רישוי עסקים