רשויות מקומיות


 

עורכי הדין במשרדינו הינם תובעים עירוניים, על כן משרדינו מעניק שירותים משפטיים וייצוג בתחום התכנון והבניה ובתחום רישוי עסקים.  

משרדינו מלווה גופים גדולים וקטנים וכן גורמים פרטיים במסגרת הליכי רישיונות עסק והליכי תכנון ובניה, היתרי בניה. משרדינו מייצג בבית המשפט ומול הרשות המקומית בכתבי אישום המוגשים על פי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים. 

בנוסף, משרידנו מייצג ומלווה בעתירות מנהליות. כנגד החלטות והתנהלות הרשויות, הפוגעות בזכויות האזרח, תביעות אלו נדונות בבית המשפט לעניינים מנהליים.